O nama

Srednja ekonomska škola Livno

Srednja ekonomska škola (SEŠ) u Livnu osnovana je 1961. godine.

Od tada do danas ovu je školu završilo više od 8.000 učenika koji su kroz to vrijeme stekli zvanje iz ekonomske, poljoprivedno-prehrambene i veterinarske, tekstilne te prevodilačke struke.

Od početka 90-tih pa do danas naša škola obrazuje ekonomiste,  turističke tehničare, komercijaliste, trgovce i prodavače. A od nedavno zahvaljujući suradnji sa Oracle Akademijom u našoj školi se mogu upisati učenici u informatičke smjerove Poslovna informatika i Programer. Temeljem posljednjih promjena u našu školu je odobreno uvođenje zanimanja Digitalni marketing.