Srednja ekonomska škola Livno – zanimanja!

Dragi budući učenici, u našoj školi su vam na raspolaganju sljedeća zanimanja:

  • Ekonomist – digitalni marketing
  • Ekonomist – programer
  • Ekonomist – poslovna informatika
  • Ekonomist – bankarstvo i osiguranje
  • Turistički tehničar
  • Komercijalist
  • Prodavač*
    (* prodavač je trogodišnje zanimanje, sva ostala zanimanja su četverogdišnja)

__________________________________________________
SVE INFORMACIJE NA TELEFON: 034/202-015

ILI NA E-MAIL: info@ekonomska.edu.ba